d เคเอ็น-1384 ปลั๊กแบบไม่ใช่ยาง

d เคเอ็น-1384 ปลั๊กแบบไม่ใช่ยาง

09-10-2023


เคเอ็น-1384 ของเราสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้ปลั๊กยางบนโฮสต์หลัก เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ปลั๊กมีอายุ เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานอย่างสมบูรณ์


ASTM D1384

รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว