ASTM D4530
  • ASTM D524 แรมส์บอตทอม คาร์บอนตกค้างของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

    ASTM D524 แรมส์บอตทอม คาร์บอนตกค้างของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

    ค่าคาร์บอนตกค้างของเชื้อเพลิงหัวเตาทำหน้าที่เป็นค่าประมาณคร่าวๆ ของแนวโน้มของเชื้อเพลิงที่จะสะสมในหัวเผาแบบหม้อและแบบปลอกแขน ในทำนองเดียวกัน ไม่มีอัลคิลไนเตรต (หรือถ้ามี หากทำการทดสอบกับเชื้อเพลิงพื้นฐานโดยไม่มีสารเติมแต่ง) กากคาร์บอนของเชื้อเพลิงดีเซลจะสัมพันธ์กันโดยประมาณกับการสะสมของห้องเผาไหม้

    Send Email รายละเอียด
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว