EN14110
  • EN14110 ปริมาณเมทานอลในกรดไขมันเมทิลเอสเทอร์โดย GC

    EN14110 ปริมาณเมทานอลในกรดไขมันเมทิลเอสเทอร์โดย GC

    ตัวอย่างจะได้ยินที่ 80 ℃ในขวดปิดผนึกอย่างผนึกแน่นเพื่อให้การดูดซับของเมธานอลที่บรรจุอยู่ในเฟสของก๊าซ เมื่อถึงจุดสมดุล ส่วนที่กำหนดของเฟสก๊าซจะถูกฉีดเข้าไปในแก๊สโครมาโตกราฟี ซึ่งตรวจพบเมทานอลด้วยเปลวไฟไอออไนซ์ เครื่องตรวจจับโดยปกติเมทานอลเป็นเพียงพีคเดียวในโครมาโตแกรม

    Send Email รายละเอียด
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว