ASTM D7536
  • เครื่องมือสำหรับคลอรีนในอะโรเมติกส์

    เครื่องมือสำหรับคลอรีนในอะโรเมติกส์

    เครื่องมือ KN-7536 สำหรับคลอรีนในอะโรเมติกส์เป็นไปตามวิธีทดสอบมาตรฐาน ASTM D7536 สำหรับคลอรีนในอะโรเมติกส์โดยเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์แบบกระจายความยาวคลื่นแบบโมโนโครม วิธีการทดสอบนี้ช่วยให้สามารถตรวจวัดปริมาณคลอรีนของอะโรเมติกส์ได้อย่างแม่นยำ โดยต้องมีการเตรียมตัวอย่างและการวิเคราะห์เพียงเล็กน้อย เวลาปกติสำหรับการวิเคราะห์แต่ละครั้งคือห้าหรือสิบนาที ความรู้เกี่ยวกับปริมาณคลอรีนของอะโรเมติกส์มีความสำคัญต่อการควบคุมกระบวนการ เช่นเดียวกับการทำนายและการควบคุมปัญหาในการปฏิบัติงาน เช่น การกัดกร่อนของยูนิตและการเกิดพิษจากตัวเร่งปฏิกิริยา และในการผสมผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดเฉพาะของสินค้าโภคภัณฑ์ หน่วยงานของรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่นหลายแห่งควบคุมปริมาณคลอรีนในผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมบางชนิด รวมทั้งอะโรเมติกส์

    Send Email รายละเอียด
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว