ASTM D3120
  • เครื่องไทเทรตไมโครคูลอมเมตริกและซัลเฟอร์และคลอรีน

    เครื่องไทเทรตไมโครคูลอมเมตริกและซัลเฟอร์และคลอรีน

    ตัวอย่างที่ถูกฉีดเข้าไปในหลอดควอตซ์และผสมกับ O2 จะเผาไหม้ จากนั้นก๊าซที่เผาไหม้จะถูกส่งไปยังเซลล์การไทเทรตและทำปฏิกิริยากับ I3- หรือ Ag+ จากนั้นเครื่องวิเคราะห์จะตรวจจับและเพิ่ม I3- หรือ Ag+ ให้กับความเข้มข้นดั้งเดิม ตามกฎอิเล็กโทรลิซิสของฟาราเดย์ โมดูลเครื่องตรวจจับจะคำนวณพลังงานที่ใช้ไป และได้รับความเข้มข้นของกำมะถันหรือคลอรีน

    Send Email รายละเอียด
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว