ASTM D2163
  • ASTM D2163 ไฮโดรคาร์บอนใน LPG โดย GC

    ASTM D2163 ไฮโดรคาร์บอนใน LPG โดย GC

    การกระจายส่วนประกอบไฮโดรคาร์บอนของก๊าซปิโตรเลียมเหลวและของผสมโพรพีนมักจำเป็นสำหรับการขายวัสดุนี้เพื่อการใช้งานปลายทาง การใช้งาน เช่น สารเคมีในอาหารสัตว์หรือเชื้อเพลิงต้องการข้อมูลองค์ประกอบที่แม่นยำเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพที่สม่ำเสมอ ปริมาณสารเจือปนไฮโดรคาร์บอนบางชนิดในวัสดุเหล่านี้อาจมีผลเสียต่อการใช้และการแปรรูป

    Send Email รายละเอียด
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว