ASTM D1837
  • ASTM D2158 สารตกค้างในก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LP)

    ASTM D2158 สารตกค้างในก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LP)

    การควบคุมปริมาณสารตกค้าง (ตามข้อกำหนด D1835) มีความสำคัญอย่างมากในการใช้งานขั้นปลายของ แอลพีจี ในระบบป้อนของเหลว สารตกค้างสามารถนำไปสู่การสะสมที่เป็นปัญหา และในระบบการดึงไอระเหย สารตกค้างที่ถูกลำเลียงไปอาจทำให้อุปกรณ์ควบคุมสกปรกได้ สิ่งที่เหลืออยู่จะสะสม กัดกร่อน และปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ น้ำ โดยเฉพาะถ้าเป็นด่าง อาจทำให้อุปกรณ์ควบคุมล้มเหลวและการกัดกร่อนของโลหะ

    Send Email รายละเอียด
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว