ASTM D1298
 • มาตรฐาน ASTM D1298 การทดสอบความหนาแน่นโดย เอพีไอ ไฮโดรมิเตอร์

  มาตรฐาน ASTM D1298 การทดสอบความหนาแน่นโดย เอพีไอ ไฮโดรมิเตอร์

  การระบุความหนาแน่น ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (ความถ่วงจำเพาะ) หรือแรงโน้มถ่วง เอพีไอ ของปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อย่างแม่นยำ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการแปลงปริมาตรที่วัดได้เป็นปริมาตรหรือมวล หรือทั้งสองอย่าง ที่อุณหภูมิอ้างอิงมาตรฐานระหว่างการถ่ายโอนการควบคุมดูแล

  Send Email รายละเอียด
 • ปิโตรเลียมไฮโดรมิเตอร์

  ปิโตรเลียมไฮโดรมิเตอร์

  ไฮโดรมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความถ่วงจำเพาะ (ความหนาแน่นสัมพัทธ์) ของของเหลว ซึ่งเป็นอัตราส่วนของความหนาแน่นของของเหลวต่อความหนาแน่นของน้ำ ไฮโดรมิเตอร์มักจะทำจากแก้ว และประกอบด้วยก้านทรงกระบอกและกระเปาะที่ถ่วงน้ำหนักด้วยปรอทหรือตะกั่วเพื่อให้ลอยตัวตั้งตรง

  Send Email รายละเอียด
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว