ASTM D1250
  • ปิโตรเลียมไฮโดรมิเตอร์

    ปิโตรเลียมไฮโดรมิเตอร์

    ไฮโดรมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความถ่วงจำเพาะ (ความหนาแน่นสัมพัทธ์) ของของเหลว ซึ่งเป็นอัตราส่วนของความหนาแน่นของของเหลวต่อความหนาแน่นของน้ำ ไฮโดรมิเตอร์มักจะทำจากแก้ว และประกอบด้วยก้านทรงกระบอกและกระเปาะที่ถ่วงน้ำหนักด้วยปรอทหรือตะกั่วเพื่อให้ลอยตัวตั้งตรง

    Send Email รายละเอียด
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว