เอ็มคอร์
  • ASTM D6138 คุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อนของจาระบีหล่อลื่น

    ASTM D6138 คุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อนของจาระบีหล่อลื่น

    ตลับลูกปืนใหม่ ทำความสะอาด และหล่อลื่นได้รับการทดสอบโดยจุ่มลงในน้ำบางส่วน (กลั่น น้ำทะเลสังเคราะห์ หรือ สารละลายโซเดียมคลอไรด์) โดยไม่มีโหลดที่ความเร็ว 83 6 5 รอบต่อนาที ตามลำดับการวิ่งและหยุดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ หลังจากทำความสะอาด แหวนลูกปืนจะถูกตรวจสอบและจัดอันดับตามระดับการกัดกร่อน

    Send Email รายละเอียด
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว