ปรอทวัดไข้
  • ASTM เครื่องวัดอุณหภูมิ

    ASTM เครื่องวัดอุณหภูมิ

    เทอร์โมมิเตอร์ ASTM ตรงตามเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่เข้มงวดสำหรับการใช้งานเฉพาะ เทอร์โมมิเตอร์แต่ละตัวมีข้อความแสดงการปฏิบัติตามข้อกำหนด E1 และ E77 เทอร์โมมิเตอร์สร้างขึ้นจากแก้วที่มีการสำเร็จการศึกษาถาวรและเต็มไปด้วยของเหลวปรอทหรือปลอดสารพิษ

    Send Email รายละเอียด
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว