น้ำในน้ำมันดิบ
  • ASTM D4006 น้ำในน้ำมันดิบโดยการกลั่น

    ASTM D4006 น้ำในน้ำมันดิบโดยการกลั่น

    ตัวอย่างจะถูกทำให้ร้อนภายใต้สภาวะการไหลย้อนด้วยตัวทำละลายที่ผสมน้ำไม่ได้ ซึ่งจะกลั่นร่วมกับน้ำใน ตัวอย่าง. ตัวทำละลายควบแน่นและน้ำถูกแยกออกจากกันอย่างต่อเนื่องในกับดัก — น้ำจะตกตะกอนในส่วนที่ไล่ระดับของกับดัก และตัวทำละลายจะกลับสู่ขวดกลั่น

    Send Email รายละเอียด
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว