ทดสอบสีน้ำมัน
  • ASTM D1500 ASTM สีของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

    ASTM D1500 ASTM สีของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

    การกำหนดสีของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส่วนใหญ่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมการผลิต และเป็นคุณลักษณะด้านคุณภาพที่สำคัญ เนื่องจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จะสังเกตสีได้ง่าย ในบางกรณี สีอาจเป็นตัวบ่งชี้ระดับความประณีตของวัสดุ เมื่อทราบช่วงสีของผลิตภัณฑ์เฉพาะ ความผันแปรที่อยู่นอกช่วงที่กำหนดอาจบ่งชี้ว่าอาจมีการปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์อื่น อย่างไรก็ตาม สีไม่ใช่แนวทางที่เชื่อถือได้เสมอไป

    Send Email รายละเอียด
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว