ตัวบ่งชี้เจล
  • ASTM D1319 ประเภทไฮโดรคาร์บอนในผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว

    ASTM D1319 ประเภทไฮโดรคาร์บอนในผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว

    การกำหนดปริมาตรรวม % ของสารอิ่มตัว โอเลฟินส์ และอะโรเมติกส์ในเศษส่วนของปิโตรเลียมมีความสำคัญในการจำแนกลักษณะคุณภาพของเศษส่วนปิโตรเลียมเป็นส่วนประกอบในการผสมน้ำมันเบนซินและเป็นตัวป้อนสำหรับกระบวนการปฏิรูปตัวเร่งปฏิกิริยา

    Send Email รายละเอียด
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว