ความเสถียรของม้วน
  • ASTM D1831 ความเสถียรในการหล่อลื่นของจาระบีหล่อลื่น

    ASTM D1831 ความเสถียรในการหล่อลื่นของจาระบีหล่อลื่น

    การทดสอบความมั่นคงม้วนถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในรายละเอียด ผลการทดสอบอยู่ตราบเท่าที่มีนัยสำคัญที่พวกเขาสามารถแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางในความสอดคล้องที่อาจเกิดขึ้นในการให้บริการ ไม่มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องที่จะจัดตั้งขึ้นระหว่างการทดสอบเสถียรภาพ ผลลัพธ์และ เฉือนในการให้บริการที่เกิดขึ้นจริง

    Send Email รายละเอียด
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว