ก๊าซธรรมชาติ
  • ASTM D1945 การวิเคราะห์ก๊าซธรรมชาติโดย GC

    ASTM D1945 การวิเคราะห์ก๊าซธรรมชาติโดย GC

    GC นี้มีความสำคัญสำหรับการให้ข้อมูลสำหรับการคำนวณคุณสมบัติทางกายภาพของตัวอย่าง เช่น ค่าความร้อนและความหนาแน่นสัมพัทธ์ หรือสำหรับการเฝ้าติดตามความเข้มข้นของส่วนประกอบตั้งแต่หนึ่งส่วนประกอบขึ้นไปในส่วนผสม

    Send Email รายละเอียด
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว