ติดตั้งเครื่องทดสอบการกลั่นอัตโนมัติสำเร็จในมองโกเลีย

ติดตั้งเครื่องทดสอบการกลั่นอัตโนมัติสำเร็จในมองโกเลีย

03-08-2022

เครื่องทดสอบของเราได้ถูกนำมาใช้กับตัวอย่างประเภทต่างๆ เช่น น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่องบิน น้ำมันบังเกอร์ ฯลฯ

การทดสอบทั้งหมดได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ

ASTM D86

รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว