Conradson สารตกค้างคาร์บอน
  • ASTM D189 Conradson Carbon Residue Tester

    ASTM D189 Conradson Carbon Residue Tester

    KN-189 Conradson Carbon Residue Tester เป็นไปตามวิธีทดสอบมาตรฐาน ASTM D189 สำหรับ Conradson Carbon Residue ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เครื่องมือนี้ครอบคลุมการกำหนดปริมาณของคาร์บอนตกค้างที่เหลืออยู่หลังจากการระเหยและไพโรไลซิสของน้ำมัน และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อบ่งชี้บางประการเกี่ยวกับแนวโน้มที่จะเกิดโค้กสัมพัทธ์ โดยทั่วไป วิธีการทดสอบนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ค่อนข้างไม่ระเหย ซึ่งย่อยสลายได้บางส่วนในการกลั่นที่ความดันบรรยากาศ KN-189 ของเราให้ข้อบ่งชี้ถึงคุณสมบัติการขึ้นรูปโค้กสัมพัทธ์ของน้ำมันปิโตรเลียม สารตกค้างที่เหลืออยู่หลังจากระยะเวลาการระเหยและไพโรไลซิสที่กำหนดจะคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของตัวอย่างเดิม

    Send Email รายละเอียด
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว