ASTM D7039
 • เครื่องมือสำหรับปริมาณกำมะถันในผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดย WDXRF

  เครื่องมือสำหรับปริมาณกำมะถันในผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดย WDXRF

  เครื่องมือ KN-2622 สำหรับปริมาณกำมะถันในผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดย WDXRF เป็นไปตามวิธีทดสอบมาตรฐาน ASTM D2622 สำหรับกำมะถันในผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยวิธีเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์แบบกระจายความยาวคลื่น และวิธีทดสอบมาตรฐาน ASTM D7039 สำหรับกำมะถันในน้ำมันเบนซิน เชื้อเพลิงดีเซล เชื้อเพลิงเจ็ท น้ำมันก๊าด , ไบโอดีเซล, ไบโอดีเซลผสม และน้ำมันเบนซิน-เอทานอลผสมโดยเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์แบบกระจายความยาวคลื่นแบบเอกรงค์

  Send Email รายละเอียด
 • เครื่องมือสำหรับปริมาณกำมะถันในผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

  เครื่องมือสำหรับปริมาณกำมะถันในผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

  เครื่องมือ KN-7039 สำหรับปริมาณกำมะถันในผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดย WDXRF เป็นไปตามวิธีทดสอบมาตรฐาน ASTM D7039 สำหรับซัลเฟอร์ในน้ำมันเบนซิน เชื้อเพลิงดีเซล เชื้อเพลิงเจ็ท น้ำมันก๊าด ไบโอดีเซล ส่วนผสมของไบโอดีเซล และน้ำมันเบนซิน-เอทานอลผสมโดยการเรืองแสงเอ็กซ์เรย์แบบกระจายความยาวคลื่นแบบเอกรงค์ สเปกโตรเมทรี & ASTM D2622 วิธีทดสอบมาตรฐานสำหรับกำมะถันในผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมโดยเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนซ์แบบกระจายความยาวคลื่น ตัวอย่างถูกวางในลำแสงเอ็กซ์เรย์ และวัดความเข้มสูงสุดของเส้นKα กำมะถันที่ 0.5373 นาโนเมตร ความเข้มของพื้นหลังที่วัดที่ความยาวคลื่นที่แนะนำ 0.5190 นาโนเมตร (0.5437 นาโนเมตรสำหรับหลอดเป้าหมาย Rh) จะถูกหักออกจากความเข้มสูงสุด จากนั้น อัตราการนับสุทธิที่เป็นผลลัพธ์จะถูกเปรียบเทียบกับกราฟหรือสมการการสอบเทียบที่เตรียมไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อให้ได้ความเข้มข้นของกำมะถันในหน่วย มก./กก. หรือ % มวล

  Send Email รายละเอียด
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว