API ไฮโดรมิเตอร์
  • ASTM D1298 การทดสอบความหนาแน่นโดย API Hydrometer

    ASTM D1298 การทดสอบความหนาแน่นโดย API Hydrometer

    การวัดความหนาแน่น ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (ความถ่วงจำเพาะ) หรือความถ่วงจำเพาะของปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ของปิโตรเลียมที่แม่นยำนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการแปลงปริมาตรที่วัดได้เป็นปริมาตรหรือมวล หรือทั้งสองอย่าง ที่อุณหภูมิอ้างอิงมาตรฐานระหว่างการถ่ายโอนการควบคุมดูแล

    Send Email รายละเอียด
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว