ไฮโดรมิเตอร์
 • สพม
 D1657 ความหนาแน่นหรือความหนาแน่นสัมพัทธ์ของไฮโดรคาร์บอนเบา

  สพม D1657 ความหนาแน่นหรือความหนาแน่นสัมพัทธ์ของไฮโดรคาร์บอนเบา

  ความหนาแน่นหรือความหนาแน่นสัมพัทธ์ของไฮโดรคาร์บอนเบาและก๊าซปิโตรเลียมเหลวถูกนำมาใช้ในการคำนวณปริมาณการขนย้ายหรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านการขนส่ง การจัดเก็บ และข้อบังคับ

  Send Email รายละเอียด
 • ปิโตรเลียมไฮโดรมิเตอร์

  ปิโตรเลียมไฮโดรมิเตอร์

  ไฮโดรมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความถ่วงจำเพาะ (ความหนาแน่นสัมพัทธ์) ของของเหลว ซึ่งเป็นอัตราส่วนของความหนาแน่นของของเหลวต่อความหนาแน่นของน้ำ ไฮโดรมิเตอร์มักจะทำจากแก้ว และประกอบด้วยก้านทรงกระบอกและกระเปาะที่ถ่วงน้ำหนักด้วยปรอทหรือตะกั่วเพื่อให้ลอยตัวตั้งตรง

  Send Email รายละเอียด
 • ASTM D1298 การทดสอบความหนาแน่นโดย API Hydrometer

  ASTM D1298 การทดสอบความหนาแน่นโดย API Hydrometer

  การวัดความหนาแน่น ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (ความถ่วงจำเพาะ) หรือความถ่วงจำเพาะของปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ของปิโตรเลียมที่แม่นยำนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการแปลงปริมาตรที่วัดได้เป็นปริมาตรหรือมวล หรือทั้งสองอย่าง ที่อุณหภูมิอ้างอิงมาตรฐานระหว่างการถ่ายโอนการควบคุมดูแล

  Send Email รายละเอียด
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว