น้ำมันหล่อลื่น จาระบี การระเหย การสูญเสีย
  • ASTM D972 การสูญเสียการระเหยสำหรับการหล่อลื่นจาระบี

    ASTM D972 การสูญเสียการระเหยสำหรับการหล่อลื่นจาระบี

    การสูญเสียวัสดุระเหยจากจาระบีและน้ำมันอาจส่งผลเสียต่อคุณลักษณะสมรรถนะดั้งเดิมของสารหล่อลื่น ดังนั้นจึงอาจเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินน้ำมันหล่อลื่นสำหรับการใช้งานเฉพาะ สารระเหยดังกล่าวยังถือได้ว่าเป็นสารปนเปื้อนในสภาพแวดล้อมที่จะใช้สารหล่อลื่น ยังไม่มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์จากวิธีการทดสอบนี้กับประสิทธิภาพการบริการ

    Send Email รายละเอียด
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว