ช่างจารบี
  • ร้อน
    ASTM D217 คนงานจาระบีแบบใช้มอเตอร์

    ASTM D217 คนงานจาระบีแบบใช้มอเตอร์

    ผลการทดสอบการแทรกซึมของกรวยให้การวัดความสม่ำเสมอของจาระบีหนึ่งวิธี ผลการเจาะที่ใช้งานได้จำเป็นในการพิจารณาว่าจาระบีเป็นเกรดความสอดคล้องของ NLGI ใด ผลการเจาะที่ไม่ถูกรบกวนเป็นวิธีการประเมินผลกระทบของสภาวะการเก็บรักษาที่มีต่อความสม่ำเสมอของจาระบี

    Send Email รายละเอียด
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว